Poptávka: Kurz pro OZO v prevenci rizik BOZP

Vlastnosti poptávky

Požadavky na kurz Získní teoretických znalosti a základní praktických dovednosti potřebných pro výkon odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP.
Datum vložení 9.3.2012
Zaměření Bezpečnost a ochrana majetku a osob
Počet osob 1
Místo realizace
Možnost odpočtu DPH