O projektu

Okresní hospodářská komora Jihlava v době od 1. 7. 2010 do 31. 3. 2012 realizuje projekt zaměřený na podporu nabídky dalšího vzdělávání s názvem

„Tržiště nabídek a poptávek vzdělávacích akcí“ registrační číslo CZ.1.07/3.2.09/01.0027.

Okresní hospodářská komora Jihlava na základě svých mnohaletých zkušeností a výsledků realizovaných analýz došla k závěru, že v současném konkurenčním prostředí již nestačí pouze jednorázové znalosti, aby bylo možné obstát na dynamicky se měnícím trhu práce, ale je potřeba neustále získávat a rozšiřovat svoje klíčové dovednosti, vědomosti a kompetence prostřednictvím dalšího vzdělávání.

Důležitým aspektem pro zapojení jedinců do dalšího vzdělávání je posílení jejich informovanosti o možnosti přístupu k nabídce vzdělávacích akcí. Jedním z účinných nástrojů je právě „Tržiště nabídek a poptávek vzdělávacích akcí“, v němž se nyní nacházíte, a které spojuje informace do komplexního systému.

Zájemci o další vzdělávání tak na jednom místě najdou přehledně veškerou nabídku kurzů, čímž ušetří čas hledáním jednotlivých nabídek a zároveň si z více podobných nabídek budou moci podle zvolených kritérií vybrat tu, která jim bude nejvíce vyhovovat.
V široké nabídce kurzů si tak zájemci mohou vybrat o jaké dovednosti, vědomosti nebo kompetence budou mít zájem. Na vybraný kurz se mohou okamžitě přihlásit.

Uživateli umožňuje aplikace sledování navštívených kurzů, hlídání platnosti osvědčení a hlavně zadávání poptávky po kurzu „šitém na míru“, který zde není vypsán.

Tyto služby ocení i personalisté ve firmách, kteří mají možnost na jednotlivé kurzy přihlásit více zájemců. Ty si mohou rozdělit i na jednotlivé skupiny a přihlašovat je hromadně. Platnost osvědčení lze nastavit jednotlivcům i skupinám.

Lektoři a pracovníci vzdělávacích institucí zde pravidelně aktualizují nabídku svých služeb a reagují na poptávky uživatelů vypsáním požadovaných kurzů. Mají tak k dispozici unikátní marketingový nástroj pro analýzu poptávky po vzdělávacích akcích v Kraji Vysočina a ucelený přehled o nabídkách konkurenčních firem.

Záměrem tohoto projektu je tedy posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání v Kraji Vysočina a zefektivnění procesů vyhledávání a nabízení vzdělávacích akcí směřující ke zvýšení konkurenceschopnost cílových skupin v Kraji Vysočina.